bg

Mijn diverse behandelmethoden uitgelegd

Hieronder bespreek ik kort enkele van de therapievormen die ik dagelijks in mijn praktijk hanteer in de sessies met cliënten, te weten:

Cognitieve gedragstherapie


"Als je altijd blijft doen wat je doet, blijf je ook krijgen wat je krijgt"

Cognitieve gedragstherapie is nog altijd de meest wetenschappelijk ondersteunde therapie, omdat het zo goed in een vast protocol te gieten is. Het helpt je om bewust te worden van belemmerende gedachten/overtuigingen (cognities) en je reacties daarop (gedrag) om deze bewust te veranderen. Ik gebruik dan ook onderdelen en oefeningen uit deze therapie vorm die voor mij hun waarde hebben bewezen. Zo vind ik psychoeducatie (uitleg over klachten en de in stand houding daarvan) belangrijk, gebruik ik vaak registratie opdrachten voor zelfonderzoek en vind ik schrijfopdrachten vaak zeer waardevol. Daarnaast is experimenteren met 'nieuw gedrag' (iets anders doen dan je gewend bent) bij de meeste trajecten de sleutel tot verandering.

Maar omdat ik bij de meeste mensen merk dat ze 'dieper' willen gaan, of niet van zichzelf snappen waarom ze niet doen wat ze zich voornemen, of dat de verandering geen stand houd, houd ik het zelden puur bij zo'n protocol. Onbewustere processen of het omgaan met emoties komen dan te weinig aan bod.

Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP)


"Iedereen beschikt zelf over alle hulpbronnen die hij/zij nodig heeft, je moet ze alleen even vinden"

Neuro-Linguïstisch Programmeren klinkt misschien wat eng, alsof je even een ander programmaatje voor je brein/zenuwstelsel schrijft. Sommige technieken van NLP worden helaas ook heel commercieel ingezet om mensen te manipuleren. Het is echter tot stand gekomen met de intentie om een inzichtelijk psychotherapeutisch programma te schrijven. Een wiskundige en een taalkundige hebben samen 3 zeer succesvolle therapeuten uit de VS uitgebreid bestudeerd en ondervraagd om tot een effectieve, praktische en inzichtelijke psychotherapeutische methode te komen. Doordat NLP meer nadruk legt op de emotionele en lichamelijke beleving, geeft het die diepgang die mensen bij Cognitieve Gedragstherapie soms missen.

In NLP worden elementen uit Gestalt therapie, systeemtherapie en hypnotherapie samengevoegd. Voor mij was dit een broodnodige aanvulling op Cognitieve Gedragstherapie. De elementen van Gestalt therapie gaan over het werken met emoties, en lichamelijke ervaringen in verschillende rollen van jezelf. Je leert verschillende delen van jezelf zien en benaderen. In het boek 'Ik (k)en mijn ikken' van Karin Brugman staat dit heel mooi uitgelegd, waarbij je jezelf kan zien als een chauffeur van een bus met allemaal passagiers (delen van jezelf) die allemaal wat anders belangrijk vinden. Het is aan jou om ze gezamenlijk een richting in te sturen.

De elementen van systeemtherapie benadrukken de invloed van het verleden en de relaties in je gezin of andere belangrijke personen. Deze invloeden dienen mee te worden genomen bij het onderzoeken en veranderen van gevoel en gedrag.

De elementen van hypnotherapie tenslotte, zitten in het sluiten van de ogen om dieper te kunnen focussen (in trance te komen) en van daaruit met suggestieve taal een weg te banen door het onbewuste naar hulpbronnen, diepere inzichten of om beweging te krijgen in de obstakels voor verandering. Bij deze vorm van hypnose ben je bij je volle bewustzijn en getuige van innerlijke processen, zonder dat je iets vergeet.

Mindfulness


"Hoe stiller je wordt, hoe meer je kunt horen"

De oefeningen van mindfulness zijn afgeleid van boeddhistische meditatie, maar hebben op zichzelf niks met godsdienst te maken. Het heeft ook niks zweverigs, in tegendeel, je stapt met je aandacht uit de waan van je gedachten en in het NU, het ervaren van dat wat er in werkelijkheid is. Het doet mij plezier dat ik al zoveel mensen, die dachten dat het niks voor ze was, dit gereedschap mee heb kunnen geven om bewuster in het leven te staan. In feite is mindfulness een training van je aandacht, om deze bewust te richten, zonder oordeel, in het hier en nu.

Zelf was ik als tiener al aan het mediteren en als student las ik veel over de kracht van ontspanningsoefeningen en visualisaties. Gevoed door de hypnotische elementen van NLP durfde ik in mijn werk ook steeds vaker anderen daarin te begeleiden. Mijn stem blijkt zich daar van nature uitstekend voor te lenen. Ik sloot me dan ook graag bij de mindfulness hype aan. Ik volgde in 2013 een opleiding tot mindfulness trainer en begon direct met groepstrainingen, wat ik nog steeds prachtige trajecten vind. Deze trainingen in aandacht en bewustzijn, compassie, geduld en acceptatie, zitten boordevol onontbeerlijke vaardigheden om wezenlijk te kunnen veranderen. De basishouding van niet-oordelen en ruimte bieden aan emoties en gedachten, in plaats van (directe) bestrijding, was voor mij het ontbrekende puzzelstukje in de behandelwijzen die ik kende. Als je hier meer over wilt lezen is 'Waar je ook gaat, daar ben je' van Jon Kabat-Zinn een aanrader, of 'De kracht van het nu' van Eckhart Tolle.

EMDR


"Je kunt niet de golven van de zee tegen houden, maar je kunt wel leren surfen" - Jon Kabat-Zinn

EMDR staat voor Eye Movement (oog beweging) Desensitisation (desensitisatie) Reprocessing (herverwerking). Deze techniek is, inmiddels ruimschoots wetenschappelijk bewezen, effectief bij trauma. Maar het wordt ook steeds breder ingezet bij andere sterke emotionele thema's zoals rouw, fobieën, etc.

Wat je hierbij doet is je aandacht steeds heen en weer laten gaan, tussen het heden en het traumatische onderwerp. Dit doe je door enerzijds een taakje te doen in het hier-en-nu waarin beide hersenhelften betrokken zijn, en anderzijds te observeren wat er in je lichaam, geest of gevoel gebeurt als je aan het trauma denkt. Ik help je daar stap voor stap bij. Van origine volgde je de vinger van de therapeut met je ogen, van links naar rechts, als taakje in het hier-en-nu (vandaar 'Eye Movement'). Inmiddels blijken allerlei taakjes te werken, zoals piepjes horen of een bal heen en weer gooien. Meestal zal ík je vragen om beurtelings, met je eigen handen, je linker en rechterbeen aan te tikken.

Acceptance Commitment Therapie


"Geef mij de kalmte om de dingen te aanvaarden die ik niet kan veranderen, geef me de moed om de dingen te veranderen die ik wel kan veranderen, en de wijsheid om het verschil te kennen" - Reinhold Niebuhr

Na gedragstherapie, cognitieve gedragstherapie en mindfulness is nu Acceptance Commitment Therapie (ACT) sterk in opkomst. En, in mijn ogen, terecht! Voor mij heeft deze nieuwe stroming een mooi kader gegeven, waarin ik al het bovenstaande goed kan combineren. Acceptance gaat over het aanvaarden wat je niet kunt veranderen. Commitment gaat over de moed om aan te pakken wat je wel kunt veranderen. De therapie helpt je het verschil te zien tussen wat je wel en niet kunt veranderen, maar ook de handvatten om het één of het ander te doen. Als je hier meer over wilt lezen, legt het zelfhulp boek 'Voluit Leven' van Ernst Bohlmeijer de uitgangspunten en werkzaamheid van ACT op een mooie, heldere wijze uit.

Familieopstellingen / Systeemopstellingen


Deze stroming, die nu sterk in opkomst is, komt wat magischer over. Een leestip is: ‘De Fontein, vind je plek’ van Els van Steijn. Een persoon kan met deze methode zijn/haar strubbelingen (zelfs aandoeningen) in zichzelf onderzoeken als zijnde niet een individueel probleem, maar een interpersoonlijk probleem; iets dat ontstaan is vanuit een onbalans, verstrikking of verstoring in zijn/haar systeem (gezin of andere belangrijke groep van mensen). Door personen (of objecten) als representant voor familieleden te plaatsen in een ruimte, ontstaat er een informatieveld waar je onbewuste (het lichaam) op af kan stemmen. Wanneer je bekend bent met NLP of Gestalttherapie, ben je al wel bekend met het fenomeen dat je een plaatsanker in de ruimte kunt zetten, om verschillende delen van jezelf of andere mensen in te voelen. Dit gaat nog een stapje verder.

Hoe het precies werkt is nog een raadsel, maar het schijnt dat we allemaal energetisch af kunnen stemmen op een positie van een persoon, zelfs als we die helemaal niet kennen. De grondlegger van het opstellingenwerk, Bert Hellinger, werkte met groepen, zodat andere personen als representant konden vertellen wat ze in hun lichaam of gemoedstoestand waarnamen. Omdat de persoon die iets wil onderzoeken nu toeschouwer kan zijn van wat er in de dynamiek gebeurd, ontstaat er ruimte om een andere positie in te nemen, en zich los te maken van de verstrikking, of op een andere manier de balans of orde te herstellen.

In mijn behandelingen maak ik gebruik van A4’tjes, of objecten, of tekeningen als representanten, waar zowel jij als ik, in- en uitstappen om de informatie uit het onbewuste boven te halen en zo meer inzicht te krijgen, of zelfs al een helende beweging te kunnen maken.

Verbonden ademen


Je kunt er bijna niet meer omheen; er is een nieuwe hype rondom adem. Gelukkig maar, want er komt steeds meer aan het licht over de adem als sleutel naar verbeterde concentratie, verlichting van angst/stress, loslaten van emoties en een toegenomen gevoel van welzijn. De adem is de enige sleutel die het bewustzijn in handen heeft om de poorten naar ons onbewuste autonome zenuwstelsel (het zenuwstelsel dat alle lichamelijke processen regelt) te openen. Mensen worden er vaker en vaker op gewezen dat een ‘verkeerde adem’ tot verhoogde stress levels en zelfs ziektes kunnen leiden.

Steeds meer onderzoeken tonen aan dat regelmatige verbonden adem de weerstand verhoogt, de stress tolerantie verhoogt, dat je energie en soms je libido toeneemt, dat je je op den duur vrijer en gelukkiger gaat voelen. Wim Hof heeft een hele beweging in gang gebracht door een snelle verbonden adem te combineren met de opbouw van kou/stress tolerantie. Maar in een apart hoekje worden stromingen als rebirthing en holotropisch ademen al jaren therapeutisch ingezet. Zelf heb ik de opleiding tot ademcoach bij Stephen Monné gedaan, die het verbonden ademen combineert met aanraking en stemgebruik om zo nog sneller energetische en fysieke blokkades te voelen en openen.

Het is geen makkelijke rit. Je kunt onprettige sensaties tegenkomen als tintelingen, lichthoofdigheid (bevrijde doorstroming) krampen, spasmes, contracties, misselijkheid (blokkades die voelbaar worden) en alle bijkomende angsten of gedachten die dit met zich meebrengt. Je komt jezelf, je weerstand en je angst, vroeg of laat, altijd tegen. Sommige sessies kunnen als ervaring vergeleken worden met MDMA, Ayahuasca of Cannabis. Dit hoor ik ook regelmatig terug van cliënten. Naar het schijnt worden diepere netwerken in de hersenen geactiveerd. Maar juist omdat je dit zelf oproept en omdat je zo leert te vertrouwen op je adem die je overal doorheen kan slepen, geeft het een nieuwe basis, waarbij de schijncontrole van de geest kan worden losgelaten en de werkelijke controle over jezelf toeneemt.

Genezend/Holistisch Tekenen


"Het doel van de kunst is niet het uiterlijk van dingen weer te geven, maar het innerlijk... dat is de echte werkelijkheid" - Aristoteles

Bij genezend of holistisch tekenen gaat het niet om het maken van kunstwerken (al worden mensen soms best verrast door hun eigen creaties), maar om het voelen wat er tijdens het tekenen bij je gebeurt en wat je erin terug kunt lezen over jezelf.

Er zijn verschillende manieren waarop tekenopdrachten de behandeling aan kunnen vullen. Ik houd bijvoorbeeld veel van 'energetisch tekenen' waarbij je middels kleur, beweging en kracht op papier zichtbaar kan maken hoe je je voelt. Dit kan helpen als je geen woorden weet te geven aan alles wat je voelt, maar ook als je het lastig vindt om emoties te uiten. Door expressie te geven aan emoties, ontstaat er ruimte voor een nieuwe ervaring. En door emoties zichtbaar te maken, ontstaat er vaak een beter inzicht in wat je nodig hebt.

Om inzicht te krijgen in hoe je je verhoud tot bepaalde thema's, klachten en/of andere mensen, kan ik ook meer figuratieve tekenopdrachten geven. Het grappige is dat je soms door de tekentaal ineens andere (onbewustere) dingen ziet. En helemaal mooi is dat je al tekenend kunt ervaren hoe het zou zijn om je daar anders toe te verhouden.

In relaties is het soms ook verrassend wat een simpele opdracht om samen te tekenen al niet boven water kan brengen. Al tekenend komen we soms snel tot de kern waar jij en je partner elkaar aanvullen of juist in de weg zitten.

Af en toe geef ik 'holistische tekenworkshops' waarin je bepaalde tekentechnieken leert en/of verschillende materialen gebruikt om je creativiteit te stimuleren, maar daarbij ook aandacht te hebben voor je geest, lichaam en ziel.
Psycholoog Doesjka Tromp in Haarlem
Doesjka Tromp
  • Ervaren psycholoog
  • Afspraak op korte termijn
  • Geen verwijsbrief nodig
  • Ook consulten in de avond

Samen aan de slag?

Je bent met al je vragen of voor het maken van een afspraak van harte welkom.

Contact