bg

Mijn diverse behandelmethoden uitgelegd

Hieronder bespreek ik kort enkele van de therapievormen die ik dagelijks in mijn praktijk hanteer in de sessies met cliënten, te weten:

Cognitieve gedragstherapie


"Als je altijd blijft doen wat je doet, blijf je ook krijgen wat je krijgt"

Cognitieve gedragstherapie is nog altijd de meest wetenschappelijk ondersteunde therapie, omdat het zo goed in een vast protocol te gieten is. Het helpt je om bewust te worden van belemmerende gedachten/overtuigingen (cognities) en je reacties daarop (gedrag) om deze bewust te veranderen. Ik gebruik dan ook onderdelen en oefeningen uit deze therapie vorm die voor mij hun waarde hebben bewezen. Zo vind ik psychoeducatie (uitleg over klachten en de in stand houding daarvan) belangrijk, gebruik ik vaak registratie opdrachten voor zelfonderzoek en vind ik schrijfopdrachten vaak zeer waardevol. Daarnaast is experimenteren met 'nieuw gedrag' (iets anders doen dan je gewend bent) bij de meeste trajecten de sleutel tot verandering.

Maar omdat ik bij de meeste mensen merk dat ze 'dieper' willen gaan, of niet van zichzelf snappen waarom ze niet doen wat ze zich voornemen, of dat de verandering geen stand houd, houd ik het zelden puur bij zo'n protocol. Onbewustere processen of het omgaan met emoties komen dan te weinig aan bod.

Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP)


"Iedereen beschikt zelf over alle hulpbronnen die hij/zij nodig heeft, je moet ze alleen even vinden"

Neuro-Linguïstisch Programmeren klinkt misschien wat eng, alsof je even een ander programmaatje voor je brein/zenuwstelsel schrijft. Sommige technieken van NLP worden helaas ook heel commercieel ingezet om mensen te manipuleren. Het is echter tot stand gekomen met de intentie om een inzichtelijk psychotherapeutisch programma te schrijven. Een wiskundige en een taalkundige hebben samen 3 zeer succesvolle therapeuten uit de VS uitgebreid bestudeerd en ondervraagd om tot een effectieve, praktische en inzichtelijke psychotherapeutische methode te komen. Doordat NLP meer nadruk legt op de emotionele en lichamelijke beleving, geeft het die diepgang die mensen bij Cognitieve Gedragstherapie soms missen.

In NLP worden elementen uit Gestalt therapie, systeemtherapie en hypnotherapie samengevoegd. Voor mij was dit een broodnodige aanvulling op Cognitieve Gedragstherapie. De elementen van Gestalt therapie gaan over het werken met emoties, en lichamelijke ervaringen in verschillende rollen van jezelf. Je leert verschillende delen van jezelf zien en benaderen. In het boek 'Ik (k)en mijn ikken' van Karin Brugman staat dit heel mooi uitgelegd, waarbij je jezelf kan zien als een chauffeur van een bus met allemaal passagiers (delen van jezelf) die allemaal wat anders belangrijk vinden. Het is aan jou om ze gezamenlijk een richting in te sturen.

De elementen van systeemtherapie benadrukken de invloed van het verleden en de relaties in je gezin of andere belangrijke personen. Deze invloeden dienen mee te worden genomen bij het onderzoeken en veranderen van gevoel en gedrag.

De elementen van hypnotherapie tenslotte, zitten in de taal en het stemgebruik om mensen met hun bewustzijn dichter bij hun onbewuste (hulpbronnen) te brengen en diepgaandere verandering teweeg te brengen. Let op, het gaat hier om een hypnose vorm waar je met je volle verstand en bewustzijn bij bent, geen 'Rasti Rostelli' praktijken!

Mindfulness


"Hoe stiller je wordt, hoe meer je kunt horen"

De oefeningen van mindfulness zijn afgeleid van boeddhistische meditatie, maar hebben op zichzelf niks met godsdienst te maken. Het heeft ook niks zweverigs, in tegendeel, je stapt met je aandacht uit de waan van je gedachten en in het NU, het ervaren van dat wat er in werkelijkheid is. Het doet mij plezier dat ik al zoveel mensen, die dachten dat het niks voor ze was, dit gereedschap mee heb kunnen geven om bewuster in het leven te staan. In feite is mindfulness een training van je aandacht, om deze bewust te richten, zonder oordeel, in het hier en nu.

Zelf was ik als tiener al aan het mediteren en als student las ik veel over de kracht van ontspanningsoefeningen en visualisaties. Gevoed door de hypnotische elementen van NLP durfde ik in mijn werk ook steeds vaker anderen daarin te begeleiden. Mijn stem blijkt zich daar van nature uitstekend voor te lenen. Ik sloot me dan ook graag bij de mindfulness hype aan. Ik volgde in 2013 een opleiding tot mindfulness trainer en begon direct met groepstrainingen, wat ik nog steeds prachtige trajecten vind. Deze trainingen in aandacht en bewustzijn, compassie, geduld en acceptatie, zitten boordevol onontbeerlijke vaardigheden om wezenlijk te kunnen veranderen. De basishouding van niet-oordelen en ruimte bieden aan emoties en gedachten, in plaats van (directe) bestrijding, was voor mij het ontbrekende puzzelstukje in de behandelwijzen die ik kende. Als je hier meer over wilt lezen is 'Waar je ook gaat, daar ben je' van Jon Kabat-Zinn een aanrader, of 'De kracht van het nu' van Eckhart Tolle.

EMDR


"Je kunt niet de golven van de zee tegen houden, maar je kunt wel leren surfen" - Jon Kabat-Zinn

EMDR staat voor Eye Movement (oog beweging) Desensitisation (desensitisatie) Reprocessing (herverwerking). Deze techniek is, inmiddels ruimschoots wetenschappelijk bewezen, effectief bij trauma. Maar het wordt ook steeds breder ingezet bij andere sterke emotionele thema's zoals rouw, fobieën, etc.

Wat je hierbij doet is je aandacht steeds verdelen, of heen en weer laten gaan, tussen het heden en het traumatische onderwerp. Dit doe je door enerzijds een taakje te doen in het hier en nu met beide hersenhelften, en anderzijds te observeren wat er in je lichaam, geest of gevoel gebeurt als je aan het trauma denkt. Ik help je daar stap voor stap bij. Van origine was het 'taakje in het hier' en nu om de vinger van de therapeut volgen met je ogen van links naar rechts, vandaar 'Eye Movement'. Inmiddels blijken allerlei taakjes te werken, meestal zal ik je beurtelings je linker en rechterbeen laten aantikken. Terwijl je dit doet, breng je je aandacht kort naar de traumatisch opgeslagen informatie. Regelmatig halen we dan samen even diep adem en staan kort stil bij wat er in je binnenste gebeurde. Op deze sterk begeleide manier, help ik je de emotionele lading (je sensitiviteit) bij het trauma verdragen, waardoor de heftigheid ervan uiteindelijk af zal nemen (desensitiseert). Bij enkelvoudige trauma's merk je doorgaans na de tweede of derde sessie al verbetering.

Acceptance Commitment Therapie


"Geef mij de kalmte om de dingen te aanvaarden die ik niet kan veranderen, geef me de moed om de dingen te veranderen die ik wel kan veranderen, en de wijsheid om het verschil te kennen" - Reinhold Niebuhr

Na gedragstherapie, cognitieve gedragstherapie en mindfulness is nu Acceptance Commitment Therapie (ACT) sterk in opkomst. En, in mijn ogen, terecht! Voor mij heeft deze nieuwe stroming een mooi kader gegeven, waarin ik al het bovenstaande goed kan combineren. Acceptance gaat over het aanvaarden wat je niet kunt veranderen. Commitment gaat over de moed om aan te pakken wat je wel kunt veranderen. De therapie helpt je het inzicht te krijgen om het verschil te zien en de handvatten om het één of het ander te doen. Als je hier meer over wilt lezen, legt het zelfhulp boek 'Voluit Leven' van Ernst Bohlmeijer legt de uitgangspunten en werkzaamheid van ACT op een mooie, heldere wijze uit.

Genezend/Holistisch Tekenen


"Het doel van de kunst is niet het uiterlijk van dingen weer te geven, maar het innerlijk... dat is de echte werkelijkheid" - Aristoteles

Bij genezend of holistisch tekenen gaat het niet om het maken van kunstwerken (al worden mensen soms best verrast door hun eigen creaties), maar om het voelen wat er tijdens het tekenen bij je gebeurt en wat je erin terug kunt lezen over jezelf.

Er zijn verschillende manieren waarop tekenopdrachten de behandeling aan kunnen vullen. Ik houd bijvoorbeeld veel van 'energetisch tekenen' waarbij je middels kleur, beweging en kracht op papier zichtbaar kan maken hoe je je voelt. Dit kan helpen als je geen woorden weet te geven aan alles wat je voelt, maar ook als je het lastig vindt om emoties te uiten. Door expressie te geven aan emoties, ontstaat er ruimte voor een nieuwe ervaring. En door emoties zichtbaar te maken, ontstaat er vaak een beter inzicht in wat je nodig hebt.

Om inzicht te krijgen in hoe je je verhoud tot bepaalde thema's, klachten en/of andere mensen, kan ik ook meer figuratieve tekenopdrachten geven. Het grappige is dat je soms door de tekentaal ineens andere (onbewustere) dingen ziet. En helemaal mooi is dat je al tekenend kunt ervaren hoe het zou zijn om je daar anders toe te verhouden.

In relaties is het soms ook verrassend wat een simpele opdracht om samen te tekenen al niet boven water kan brengen. Al tekenend komen we soms snel tot de kern waar jij en je partner elkaar aanvullen of juist in de weg zitten.

Af en toe geef ik 'holistische tekenworkshops' waarin je bepaalde tekentechnieken leert en/of verschillende materialen gebruikt om je creativiteit te stimuleren, maar daarbij ook aandacht te hebben voor je geest, lichaam en ziel.
Psycholoog Doesjka Tromp in Haarlem
Doesjka Tromp
  • Ervaren psycholoog
  • Afspraak op korte termijn
  • Geen verwijsbrief nodig
  • Ook consulten in de avond

Samen aan de slag?

Je bent met al je vragen of voor het maken van een afspraak van harte welkom.

Contact