bg

Privacyreglement

Privacy Statement

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist, zal dit dossier 15 jaar worden bewaard. Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Uw dossier bevat aantekeningen over uw mentale en fysieke gezondheidstoestand. Als ik, alleen na uw expliciete toestemming, gegevens heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld uw huisarts, zullen deze gegevens ook in het dossier opgenomen worden.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
 • Om andere zorgverleners te informeren, alleen met uw expliciete toestemming, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar
 • Voor een waarnemend collega tijdens mijn afwezigheid, mocht dit noodzakelijk zijn, alleen met uw expliciete toestemming
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiaal overleg.
 • Uw NAW gegevens worden gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen
 • Mijn accountant heeft inzicht in mijn financiële administratie (uw achternaam, en betalingen) ten einde de jaarlijkse belastingopgaaf te volbrengen

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst expliciet om toestemming vragen.

Op de zorgnota die u ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota eventueel kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.
 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld psychosociale therapie, coaching of integratieve therapie
 • de kosten van het consult
oktober 2023
Psycholoog Doesjka Tromp in Haarlem
Doesjka Tromp
 • Ervaren psycholoog
 • Afspraak op korte termijn
 • Geen verwijsbrief nodig
 • Ook consulten in de avond

Samen aan de slag?

Je bent met al je vragen of voor het maken van een afspraak van harte welkom.

Contact